Posts tagged metodoloji

Tarih yazımında bir metodoloji önerisi: Tarihin Peşinde

John Tosh tarafından kaleme alınan Tarihin Peşinde, okurları tarih yazımı alanıyla ilgili sorgulamalar yapmaya sevk ediyor. Geçmiş olayları bir üçüncü kişinin kaleminden okuyor ve anlamlandırıyoruz. Peki, gerçekten nesnel tarih diye bir şey var mıdır? Varsa, ona nasıl ulaşırız? Günlük konuşma dilinde “tarih” sözcüğü iki anlama gelir: Hem geçmişte meydana gelmiş olayları belirtir, hem de tarihçilerin çalışmalarında geçmişin yeniden kurulup aktarılmasını ifade eder. Tarihin Peşinde, ikinci anlamıyla tarih konusuna bir giriş niteliği taşıyor. Tarihsel araştırmanın nasıl yapıldığını ve ne gibi bir amaç taşıdığını merak edecek kadar konuyla ilgilenen herkes için kaleme… Read More